Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τεχνική ενημέρωση, στείλτε μας το mail σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: civilenglar@gmail.com

Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2012

Παράκαμψη του Ηλεκτρονικού Συστήματος του Τ.Ε.Ε. με Νομοθετική Ρύθμιση

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Νομοθετική Ρύθμιση που προβλέπει την παράκαμψη του ηλεκτρονικού συστήματος του ΤΕΕ (ΦΕΚ 211Α’/31-10-2012), σύμφωνα με την οποία δίνεται η δυνατότητα της έκδοσης και υπογραφής προσωρινής βεβαίωσης από τους αρμόδιους Μηχανικούς χωρίς μοναδικό αριθμό και κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη σχετική διάταξη. 

Στη βεβαίωση θα σημειώνεται και θα μονογράφεται η εξής επισήμανση: «Εκδίδεται από το Μηχανικό λόγω αναστολής λειτουργίας των υπηρεσιών του πληροφοριακού συστήματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. 

Τα στοιχεία της βεβαίωσης θα καταχωρηθούν στο πληροφοριακό σύστημα, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4014/2011 και την παρ. 16 του άρθρου 49 του ν. 4030/2011, εντός προθεσμίας 2 μηνών από την έκδοση».

Ενημερωθείτε για το σχετικό ΦΕΚ, από την ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση.


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου