Στο ιστολόγιο θα δημοσιεύονται απόψεις και προτάσεις μεμονωμένων συναδέλφων, τοπικών τμημάτων ΤΕΕ, επιστημονικών συλλόγων Μηχανικών, παρατάξεων κλπ σχετικά με το θέμα του επανακαθορισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων, ώστε να διευκολύνουμε τον διάλογο που αναπτύσσεται. Αναμένουμε υλικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου μας civilenglar@gmail.com.

Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ο.Κ.Κ./Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Mε το Αρ. Πρωτ. 7993/31-05-2013 έγγραφο η Δ.Ο.Κ.Κ./Τμήμα Β’ της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υ.Π.Ε.Κ.Α., απαντά στο με Αρ. Πρωτ. 05/01-02-2013 έγγραφο ερώτημα το οποίο ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Λάρισας απέστειλε και αφορούσε στο δικαίωμα υπογραφής αρχιτεκτονικών μελετών, στην περιοχή του «ιστορικού κέντρου» της Λάρισας.
Η απάντηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υ.Π.Ε.Κ.Α, δικαιώνει απόλυτα την θέση και τα επιχειρήματα του Συλλόγου μας.
Η αναφορά σε «ιστορικό κέντρο» στην σχετική απόφαση του ΥΠ.ΠΟ., αφορά σε γεωγραφικό εντοπισμό περιοχής και όχι σε χαρακτηρισμό, καθώς ο συγκεκριμένος δεν προβλέπεται στον αρχαιολογικό νόμο.
Ο χαρακτηρισμός περιοχής ως «ιστορικό κέντρο» ή «παραδοσιακό τμήμα πόλης», προωθείται μόνο με τις διατάξεις του Άρθρου 6 του Ν.4067/2012.
Συνεπώς, για την έκδοση Άδειας Δόμησης στην περιοχή του «ιστορικού κέντρου», δεν απαιτείται η εκπόνηση και υπογραφή των αρχιτεκτονικών μελετών από Αρχιτέκτονα Μηχανικό.
Δείτε παρακάτω την σχετική απάντηση της Δ.Ο.Κ.Κ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου