Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τεχνική ενημέρωση, στείλτε μας το mail σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: civilenglar@gmail.com

Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2016

Νέα Παράταση Ισχύος Οικοδομικών Αδειών (Ν.4368/16)

Σύμφωνα με το Άρθρο 76 του Ν.4368/16 (ΦΕΚ Α' 21/21-02-16) «Μέτρα για την ενίσχυση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»

"Η ισχύς των οικοδομικών αδειών, που εκδόθηκαν σύμφωνα με το από 8.7.1993 π.δ. (Δ΄ 795), ως και των αδειών δόμησης που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4030/2011 και λήγουν από 1.3.2016 έως και 31.12.2017, παρατείνεται κατά τρία (3) έτη"

Δείτε παρακάτω το σχετικό απόσπασμα του Νόμου.

1 σχόλιο :