Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τεχνική ενημέρωση, στείλτε μας το mail σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: civilenglar@gmail.com

Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016

Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών Από τον Δήμο Αγιάς με Θέμα «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ "ΟΙΚΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ"» για Διοικητική Χρήση

Ο Δήμος Αγιάς προκηρύσσει Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών ενός σταδίου για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ "ΟΙΚΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ" για διοικητική χρήση. Σκοπός του διαγωνισμού είναι η διερεύνηση και αποσαφήνιση της παρέμβασης που πρέπει να γίνει στο κτίριο «Οικία Αντωνίου» με σκοπό την δημιουργία ενός αισθητικά και λειτουργικά βελτιωμένου χώρου για διοικητική χρήση, λαμβάνοντας ταυτοχρόνως υπόψη την ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων του αλλά και την ιδιαίτερη γοητεία αυτών των κτισμάτων, με απώτερο σκοπό την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης.

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των προτάσεων του Διαγωνισμού ορίζεται η 22/06/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30, σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης.

Διαδικασία εγγραφής και υποβολής ερωτημάτων:
1.Η αίτηση συμμετοχής συμπληρώνεται και αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ty@0751.syzefxis.gov.gr ή στο φαξ 2494023783
Μετά την εγγραφή θα αποστέλλεται από την Υπηρεσία μας, με e-mail ή με φαξ από την αρμόδια υπηρεσία σε όλους τους εγγραφέντες − εκπροσώπους πιστοποιητικό εγγραφής στον κατάλογο αυτό (άρθρο 8, παρ. 1 της με αρ. αρ. Πρωτ. Οικ. 28604/11 απόφασης του Υπουργού ΠΕ.Κ.Α.).
2. Οι ερωτήσεις θα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ty@0751.syzefxis.gov.gr
3. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.dimosagias.gr
4. Πληροφορίες στoΤμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών: Μπαρτζώκα Α και Ντουλούλη Ε., τηλ.2494350113-114, Ε-mail ty@0751.syzefxis.gov.gr

Για περισσότερα παρακαλούμε δείτε τα κάτω:
 1. Περίληψη Προκήρυξης
 2. Αναλυτική Προκήρυξη
 3. Αίτηση συμμετοχής διαγωνισμού
 4. Αρχείο zip που περιλαμβάνει :
  (α)Υποβάθρα του υφιστάμενου κτιρίου (τοπογραφικό, κατόψεις, όψεις, ανόψεις τομές) σε μορφή *dwg
  (β)Τεύχος τεχνικών δεδομένων – Προτάσεις επανάχρησης
  (γ)Αρχείο με φωτογραφίες αποτύπωσης του κτιρίου.
 5. Απόφαση Δ.Σ. για τη συγκρότηση της Κριτικής Επιτροπής
 6. Απαντήσεις σε ερωτήματα διαγωνισμού

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου