Αν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τεχνική ενημέρωση, στείλτε μας το mail σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: civilenglar@gmail.com

Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016

TEE: Προκήρυξη Εξετάσεων για την Χορήγηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος

Στις 12/05/2016, το ΤΕΕ ανακοίνωσε την Προκήρυξη των Εξετάσεων για τη χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος στους Διπλωματούχους Μηχανικούς των Ανωτάτων Σχολών ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ και των Ισοτίμων Σχολών ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ. Οι ενδιαφερόμενοι  προκειμένου να λάβουν μέρος στις εν λόγω εξετάσεις, πρέπει να υποβάλλουν στο ΤΕΕ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στο πλήρες κείμενο της Προκήρυξης, μέχρι 31 ΜΑΪΟΥ  2016 (ώρες κατάθεσης δικαιολογητικών 9:00 – 13:00). Το ακριβές πρόγραμμα διεξαγωγής των Εξετάσεων θα ανακοινωθεί εντός είκοσι (20) ημερών, μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των δικαιολογητικών στα γραφεία του ΤΕΕ.


Πηγή: http://web.tee.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου